The Nerdist King Chris Hardwick takes on the X-Men. Shot in 45 minutes.

next?